Gebouwtypen

De kostenindicatoren zijn voor diverse gebouwcategorieën opgesteld omdat elke gebouwsoort zich in een specifieke markt begeeft. Deze verschillende markten hebben invloed op de kosten van de gebouwgebonden installaties. Tevens kunnen wij door deze spreiding de nauwkeurigheid van de getallen vergroten, waardoor deze meer waarde krijgen.

Momenteel zijn de volgende gebouwcategorieën beschikbaar:

  1. Verpleeghuizen / Gezondheidscentra / Woon-zorgcomplexen
  2. MBO scholen
  3. Kantoren
  4. Woningen

Elk gebouw bevindt zich in een specifieke markt. Daarom zijn de kostenindicatoren per gebouwcategorie ingedeeld. Voorbeelden van gebouwcategorieën zijn kantoren, verpleeghuizen, MBO scholen etc.

Vraag demo aan om zelf te ervaren hoe Kostenindicatoren werkt

Controle ramingen

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om hun ramingen door ons te laten controleren. De omvang en het soort gebouw hebben invloed op de hoogte van de kosten en de tijdsduur van de controle. Om dit te kunnen bepalen, verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen. Op basis van deze gegevens zullen wij u een voorstel maken en deze met u telefonisch bespreken.

Bij akkoord krijgt u per email een bevestiging en zullen wij starten met de controle.